Informacija iz Ureda za zdravstvo:

Kako su dva uzastopno redovito analizirana uzorka vode za kupanje ocijenjena ocjenom „dobro“ ili „izvrsno“, Državni vodopravni inspektor  izdao je odobrenje za uklanjanje službene oznake za zabranu kupanja na istočnoj, zapadnoj i južnoj obali jezera Bundek sukladno članku 218. Zakona o vodama (narodne novine 66/2019.) i točke 1. Priloga VIII. Uredbe o kakvoći vode za kupanje (Narodne novine 51/2014.).

Slijedom gore navedenog,  voda za kupanje na jezeru Bundek je dobre ili izvrsne  kakvoće za kupanje na svim plažama.