Danas su u zgradi Gradske uprave gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac sa svojim suradnicima održali zajednički radni sastanak.
Zaključeno je, među ostalim, kako prijedlog nove podjele Hrvatske na statističke regije (NUTS2 regije), u kojoj se Grad Zagreb izdvaja kao zasebna statistička regija je očekivan s obzirom na izrazito veliku razliku razine razvijenosti Grada Zagreba i ostatka kontinentalne Hrvatske, kako se stupanj razvijenosti Grada Zagreba ne bi prelio na neke druge županije i time smanjio mogućnosti njihovih poduzetnika za korištenje većeg postotka regionalnih potpora.

Stupanjem na snagu nove statističke podjele dolazi do promjene intenziteta regionalnih potpora za poduzetnike u kojima bi se svim županijama znatno povećao intenzitet regionalnih potpora, dok bi u slučaju Grada Zagreba došlo do smanjenja maksimalnog intenziteta regionalnih potpora sa 25% na 20% za velika, odnosno 35% na 30% za srednja te sa 45% na 40% za mala poduzeća. Važno je istaknuti da nova klasifikacija NUTS 2 regija nema utjecaj na korištenje novca iz fondova EU. Kako je istaknula ministrica Žalac kroz model Integriranog teritorijalnog ulaganja Zagrebu će u idućoj financijskoj perspektivi biti osigurana značajna financijska sredstva.

U nastavku sastanka, raspravljalo se o zajedničkim projektima Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba, s naglaskom na zajedničku realizaciju i mogućnosti financiranja projekta Zagreb na Savi koji je od velikog značaja za cijelu Hrvatsku i jako važan za razvoj Zagreba. Razgovaralo se, također, o planu buduće financijske perspektive što među ostalim uključuje projekte vezane uz javni gradski prijevoz, zdravstvo, promet, energetiku, obrazovanje, komunalnu infrastrukturu itd. Pružajući maksimalnu potporu poduzetničkoj i gospodarskoj aktivnosti poseban fokus stavljen je na socijalnu osviještenost u rješavanju problema neravnomjernog razvoja države s naglaskom na demografiju. Očekujemo da ćemo u suradnji i partnerskom odnosu s Vladom RH nastaviti još brži rast od EU prosjeka nego što je to bilo do sada fokusirajući se na maksimalnu apsorpciju EU sredstava u budućoj financijskoj perspektivi.