Konferencija o gospodarenju otpadom

U Kristalnoj dvorani hotela Westin održana je Konferencija o gospodarenju otpadom na kojoj je sudjelovala i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba doc.dr.sc Olivera Majić.

Grad Zagreb ulaže velike napore u odvojeno sakupljanje plastike, papira, stakla, tekstila i drugih vrsta otpada te u tu svrhu nastojimo promijeniti navike i ponašanje građana našeg Grada, istaknula je zamjenica, te dodala da je doprinos svakog pojedinca ključan za unaprjeđenje stanja okoliša, jer na taj način doprinosimo i povećanju kvalitete života svakog stanovnika grada Zagreba. Također je naglasila da je obrazovanje i općenito podizanje svijesti polazna točka za rješavanje navedenih i brojnih drugih izazova zaštite okoliša i održivog razvoja na načelima kružnog gospodarstva te stoga Grad Zagreb polaže veliku pozornost i ulaže napore u edukaciju prvenstveno djece predškolske i školske dobi o održivom gospodarenju otpadom,. Upravo je iz tih razloga gradonačelnik Grada Zagreba donio zaključak o prihvaćanju Plana izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021., a  koji obuhvaća veliki broj aktivnosti na temelju primjera dobre prakse, dodala je zamjenica Majić.

Grad Zagreb donio je Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. -2023. godine na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine., kao i ciljevima politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji.

Konferencija je okupila dionike cjelokupnog sustava gospodarenja, od komunalnih društava, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, do sveučilišnih stručnjaka, proizvođača i dobavljača opreme i tehnologija, te pružatelja konzultantskih usluga.

Cilj joj je pokrenuti sveobuhvatne rasprave dionika sustava gospodarenja otpadom, istaknuti primjere dobre prakse i usporediti specifičnosti u manjim ruralnim i urbanim sredinama u odnosu na veće urbane centre.