U ime Grada Zagreba, zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević sudjelovala je 7. svibnja u Briselu, zajedno s gradonačelnicima i visokim predstavnicima Brisela, Edinburga, Genta, Glasgova, Pariza, Strasburga, Varšave…ukupno 80 velikih europskih gradova, na Eurocities konferenciji Gradovi za Europu – Europa za građane, koja se ove godine održava pod motom Vrijeme za promjenu politike – gradovi mogu uključiti, nadahnuti, utjecati.

Na otvorenju konferencije u briselskom Bozaru, koja je započela javnom raspravom, zamjenica gradonačelnika sudjelovala je zajedno s ostalim europskim liderima i lokalnim kreatorima politika, uključujući i pojedince iz društveno-kulturnih sfera(poput sociologinje Sasskie Sassen, redatelja Philippea Van Leeuwa i filozofa Philippea Van Parijsa). Gradonačelnik Brisela Philippe Close uvodno se obratio prisutnima te naglasio važnost lokalnih zajednica (gradova) i uključenost njihovih građana u sliku buduće Europe jer građani su ti koji na drugačiji način vide rješenje, stoga je vrlo važna zajednička suradnja u kreiranju politika. Gradonačelnica Barcelone Ada Colau uključila se u javnu raspravu video vezom.

Nakon javne rasprave, na privatnoj političkoj sesiji zaključeno je kako su građani ključni u kreiranju buduće europske politike te je bitno: uključiti građane u sve  dijaloge oko zajedničke budućnosti, nadahnuti sve razine vlasti da građane stavljaju na prvo mjesto te utjecati na način na koji se donose odluke na nivou Europe.
Gradovi će svoje ideje iznijeti na godišnjoj Eurocities konferenciji u Edinburgu u studenom ove godine, a  na summitu u ožujku 2019. bit će prilike da gradonačelnici i lideri lokalnih vlasti podijele svoja iskustva u prikupljanju informacija i ideja od svojih sugrađana.